Fotovoltaika - hybridní systém Alpha ess

Inovativní systém pro ukládání a odběr elektrické energie z fotovoltaiky


Ucelený, odladěný a velkosériově vyráběný systém, který je standardně vybaven vybaven BMS (battery management system) a EMS (energy management systém). STORION má již v základu masivní instalovanou kapacitu baterií a proto bateriím nehrozí postupné ucyklování.

Největší výhoda tohoto řešení je vysoký počet cyklů baterie – typicky 12 000 cyklů při 80 % DOD 1C.

Dálším přínosem je dálková správa techniků v Německu a také klientské ovládání pomocí aplikace – nabíjení v nízkém tarifu, spínání spotřebičů např. pro ohřev vody, vytápění atd.

Kolik ušetřím ?

Individuální vyčíslení, záleží na pořizovací ceně solárního systému a ceně elektrické energie v objektu.

Kolik zaplatím ?

Cena na klíč je individuální, pohybuje se mezi 120.000 Kč - 250.000 Kč.

Výše dotace ?

Solární fotovoltaický systém s přebytky do baterií je podporován částkou 77.000 Kč, 110.000 Kč respektive 165.000 Kč až do výše 50% způsobilých nákladů.

Jaká je návratnost ?

Nejčastěji 10-14 let, se získáním dotace je očekávaná návratnost investice 8-10 let.

Jak to funguje ?

Solární panely vyrábějí elektrickou energii. Tato energie je využívána pro spotřebu elektrických zařízení v objektu.

V případě, že je výroba vyšší než spotřeba, hybridní měnič nabíjí baterie. Z baterií je elektrická energie využita v době, kdy slunce nesvítí.

Aktuální přebytek elektrické energie je také možné přesměrovat do ohřevu teplé vody.

V případě, že slunečního záření není dostatek, využívá se elektrická energie ze sítě (HDO).

Měnič + bateriové uložiště + jistící prvky = STORION

Storion

Fotovoltaika - hybridní bateriové systémy

Fotovoltaický systém s přebytky do baterií je schopen využít 100 % elektrické energie vyrobené solárními panely pro vlastní spotřebu. Výkon panelů a kapacita baterie se volí podle spotřeby elektrické energie. Dalším kritériem může být cena instalace vzhledem k získání maximální dotace.

Kolik ušetřím ?

Individuální vyčíslení, záleží na pořizovací ceně solárního systému a ceně elektrické energie v objektu.

Kolik zaplatím ?

Cena na klíč je individuální, pohybuje se mezi 120.000 Kč - 250.000 Kč.

Výše dotace ?

Solární fotovoltaický systém s přebytky do baterií je podporován částkou 77.000 Kč, respektive 110.000 Kč až do výše 50% způsobilých nákladů.

Jaká je návratnost ?

Nejčastěji 10-14 let, se získáním dotace je očekávaná návratnost investice v řádu 6-10 let.

Jak to funguje ?

Solární panely vyrábějí elektrickou energii. Tato energie je využívána pro spotřebu elektrických zařízení v objektu.

V případě, že je výroba vyšší než spotřeba, hybridní měnič nabíjí baterie. Z baterií je elektrická energie využita v době, kdy slunce nesvítí.

Aktuální přebytek elektrické energie je také možné přesměrovat do ohřevu teplé vody.

V případě, že slunečního záření není dostatek, využívá se elektrická energie ze sítě (HDO).

Hybridní a bateriové systémy

Fotovoltaika - výroba s přebytky do teplé vody - topení

Fotovoltaický systém pro přímou výrobu elektrické energie s přebytky do teplé vody/akumulační nádoby topení je výhodný především v domech s velmi nízkou tepelnou ztrátou anebo vyšší spotřebou teplé vody – minimálně 2–3 osoby.

Pokrývá spotřebu elektrické energie v objektu z 25 % - 40 %. Přebytečná energie se ukládá ve formě tepla v zásobníku teplé vody anebo v kombinované akumulační nádobě topení s ohřevem teplé vody. Instalovaná plocha je tak v domě využita ze 100 % a nedochází k přetokům do sítě distributora.

Výhodné především pro pasivní domy anebo domy s velmi nízkou tepelnou ztrátou.

Kolik ušetřím ?

Na rodinném domě lze ušetřit 25-40 % nákladů na spotřebu elektrických spotřebičů. Zbytek se ušetří na ohřevu teplé vody, případně vytápění.

Kolik zaplatím ?

Cena na klíč je individuální, záleží na instalovaném výkonu, např. 2,5 kWp je za cenu 110.000 Kč – 120.000 Kč.

Vyše dotace ?

Solární fotovoltaický systém s přímou výrobou a přebytky do vody je podporován částkou 60.500 Kč a 88.000 Kč až do výše 50% způsobilých nákladů.

Jaká je návratnost ?

Individuální vyčíslení. Nejčastěji 8-12 let, se získáním dotace 4-8 let. Solární fotovoltaický systém lze aplikovat na jakýkoliv stávající systém přípravy teplé vody. Dáváme si záležet na individuálním přístupu k zákazníkovi.

Jak to funguje ?

Solární panely vyrábějí elektrickou energii. Z panelů je stejnosměrný proud přiveden do měniče, který je vybaven MPPT regulací (řízení maximálního bodu výkonu). Stejnosměrný proud je přeměněn na střídavý, který se využívá v domovních instalacích.

Jestliže panely vyrábějí elektrický proud a spotřeba v domě je stejná, anebo vyšší než výroba, je v domě využita elektrická energie dodávána sluncem.

Jestliže je vyráběná energie vyšší než je aktuální spotřeba v objektu, je aktuální přebytek převeden pomocí směrovače – nejčastěji WATTROUTER do zásobníku tepla – zásobník teplé vody anebo akumulační nádoba topení.

Solární přitápění

Fotovoltaika - ohřev teplé vody

Fotovoltaický systém pro ohřev teplé vody je výhodný především tam, kde je velmi malá spotřeba teplé vody. Pokud je spotřeba teplé vody vyšší, je vhodné využít účinnější solární kolektory.

Výhodou oproti termickému systému je možnost připojení do jakéhokoliv zásobníku teplé vody, který je vybaven topnou tyčí – není zde nutnost dalšího výměníku anebo jiného vstupu. Další předností je instalace jednoduchého kabelového vedení oproti měděnému potrubí. Objem zásobníku se navrhuje od 120 l – 200 l. Pro větší objemy teplé vody je vždy výhodnější instalovat termický systém.

Kolik ušetřím ?

Nejčastější případ, 160 l zásobník, úspora 3.000 - 5.000 Kč / rok.

Kolik zaplatím ?

Cena na klíč je individuální, pohybuje se mezi 65.000 Kč – 75.000 Kč.

Výše dotace ?

Solární fotovoltaický ohřev teplé vody je podporován částkou 38.000 Kč až do výše 50% způsobilých nákladů.

Jaká je návratnost ?

Individuální vyčíslení. Nejčastěji 10-12 let, se získáním dotace 4-6 let. Solární fotovoltaický systém lze aplikovat na jakýkoliv stávající systém přípravy teplé vody. Dáváme si záležet na individuálním přístupu k zákazníkovi.

Jak to funguje ?

Solární panely vyrábějí elektrickou energii. Z panelů je stejnosměrný proud přiveden do měniče – například SOLAR KERBEROS, který je vybaven MPPT regulací (řízení maximálního bodu výkonu).

Měnič je připojen k topné tyči zásobníku teplé vody/akumulační nádoby topení. Jestliže je dostatek slunečního záření, solární panely ohřívají vodu v zásobníku na nastavenou teplotu. Jestliže má voda v zásobníku dostatečnou teplotu, např. 55 ˚C, zařízení se samo odpojí.

Případný přebytek lze poslat do baterie anebo využít dále v domě.

V případě, že slunečního záření není dostatek, dohřívá teplou vodu elektrická energie ze sítě (HDO).

Fotovoltaika ohřev vody

Návratnost a typová řešení

Fotovoltaika - ohřev teplé vody pro 2-3 osoby

 • Výkon 1,6 kWp.
 • Připojení na jakýkoliv zásobník anebo akumulační nádobu, která má elektrickou topnou tyč.
 • Ostrovní systém, bez nutnosti přihlášení do sítě.
 • Pokrytí potřeby tepla 60 %.
Celková cena solárního systému na klíč78.000 Kč
Dotace 50 %38.500 Kč
Celková cena solárního systému po dotaci39.500 Kč

Návratnost investice 6 let.

Ceny jsou včetně 15% DPH.

Odeslat poptávku

Fotovoltaika – výroba s přebytky do teplé vody - topení

 • Výkon od 2,15 kWp do 10,0 kWp
 • Zásobník teplé vody / akumulační nádoba objem minimálně 120 / 200 l.
 • Výhodné pro nízkoenergetické nebo pasivní domy, možnost instalace kombinovaných akumulačních nádob sloužících jako elektrokotel s nerezovým ohřevem vody
 • V budoucnu lze jednoduše přidat baterie.
Celková cena solárního systému na klíč122.000 Kč
Dotace 50 %60.500 Kč
Celková cena solárního systému po dotaci61.500 Kč

Návratnost investice 4 - 8 let.

Ceny jsou včetně 15% DPH.

Odeslat poptávku

Fotovoltaika – hybridní bateriový systém

 • Výkon 2,2 kWp
 • Bateriové uložiště LIFEPO4 4,8 kWh / 6000 cyklů.
 • Výhodné pro nízkoenergetické anebo pasivní domy, případně i starší objekty.
 • V budoucnu lze jednoduše přidat další baterie.
Celková cena solárního systému na klíč182.000 Kč
Dotace 50 %77.000 Kč
Celková cena solárního systému po dotaci105.000 Kč

Návratnost investice 6 - 10 let.

Ceny jsou včetně 15% DPH.

Odeslat poptávku

Fotovoltaika – hybridní bateriový systém

 • Výkon 3,44 kWp
 • Bateriové uložiště LIFEPO4 4,8 kWh / 6000 cyklů.
 • Výhodné pro nízkoenergetické anebo pasivní domy, případně i starší objekty.
 • V budoucnu lze jednoduše přidat další baterie.
Celková cena solárního systému na klíč220.000 Kč
Dotace 50 %110.000 Kč
Celková cena solárního systému po dotaci110.000 Kč

Návratnost investice 6 - 10 let.

Ceny jsou včetně 15% DPH.

Odeslat poptávku

Fotovoltaika - hybridní bateriový systém

 • Výkon 5,16 kWp
 • Bateriové uložiště LIFEPO4 9,6 kWh / 6000 cyklů.
 • Asymetrický měnič – dodává do každé fáze zvlášť.
 • Výhodné pro nízkoenergetické anebo pasivní domy, případně i starší objekty.
 • S vyšší spotřebou elektrické energie.
 • V budoucnu lze jednoduše přidat další baterie.
Celková cena solárního systému na klíč330.000 Kč
Dotace 50 %165.000 Kč
Celková cena solárního systému po dotaci165.000 Kč

Návratnost investice 6 - 10 let.

Ceny jsou včetně 15% DPH.

Odeslat poptávku

Fotovoltaika – hybridní bateriový systém STORION

 • Výkon 5,16 kWp
 • Bateriové uložiště LIFEPO4 11,6 kWh / 12 000 cyklů.
 • Asymetrický měnič – dodává do každé fáze zvlášť.
 • pro nízkoenergetické anebo pasivní domy, případně i starší objekty s vyšší spotřebou elektrické energie.
 • V budoucnu lze jednoduše přidat další baterie.
Celková cena solárního systému na klíč389.000 Kč
Dotace 50 %165.000 Kč
Celková cena solárního systému po dotaci224.000 Kč

Návratnost investice 10 - 14 let.

Ceny jsou včetně 15% DPH.

Odeslat poptávku

Ostatní služby a servis

Přímá přeměna slunečního záření na elektrickou energii. Aplikace fotovolaických systémů - přímá výroba elektrické energie, hybridní systémy pro domácnosti a malé firmy, ostrovní systémy na chatách. Aktuálně nabízíme možnost instalace FV panelu, který je součástí fototermického systému.


 • Návrhy, projekty, montáže solárních tepelných soustav
 • Návrhy, projekty, montáže fotovoltaiky
 • Zajištění a vyřízení veškeré dokumentace pro získání dotace NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
 • Úpravy stávajících domovních soustav pro realizaci solární soustavy

Další služby

 • Kompletní dodávky vytápění v rodiných domech
 • Návrhy a realizace podlahového a stěnového topení WOLF
 • Montáže kondenzačních kotlů BUDERUS a THERMONA
 • Revize a montáže plynových zařízení
 • Montáže tepelných čerpadel NIBE
TOPlist
© 2021 VITASOLAR s.r.o. | WEBNICE.cz