Fotovoltaika - ohřev teplé vody

Fotovoltaický systém pro ohřev teplé vody je výhodný především tam, kde je velmi malá spotřeba teplé vody anebo tam, kde dochází k častým výpadkům elektrického proudu.

Výhodou oproti termickému systému je možnost připojení do jakéhokoliv zásobníku teplé vody, který je vybaven topnou tyčí – není zde nutnost dalšího výměníku anebo jiného vstupu. Další předností je instalace jednoduchého kabelového vedení oproti měděnému potrubí. Objem zásobníku se navrhuje od 120 l – 200 l. Pro větší objemy teplé vody je vždy výhodnější instalovat termický systém.

Kolik ušetřím ?

Nejčastější případ, 160l zásobník, úspora 3.000 - 5.000 Kč / rok.

Kolik zaplatím ?

Cena na klíč je individuální, pohybuje se mezi 65.000 Kč – 75.000 Kč.

Výše dotace ?

Solární fotovoltaický ohřev teplé vody je podporován částkou 38.000 Kč až do výše 50% způsobilých nákladů.

Jaká je návratnost ?

Individuální vyčíslení. Nejčastěji 10-12 let, se získáním dotace 4-6 let. Solární fotovoltaický systém lze aplikovat na jakýkoliv stávající systém přípravy teplé vody. Dáváme si záležet na individuálním přístupu k zákazníkovi.

Jak to funguje ?

Solární panely vyrábějí elektrickou energii. Z panelů je stejnosměrný proud přiveden do měniče – například SOLAR KERBEROS, který je vybaven MPPT regulací (řízení maximálního bodu výkonu).

Měnič je připojen k topné tyči zásobníku teplé vody/akumulační nádoby topení. Jestliže je dostatek slunečního záření, solární panely ohřívají vodu v zásobníku na nastavenou teplotu. Jestliže má voda v zásobníku dostatečnou teplotu, např. 55 ˚C, zařízení se samo odpojí.

Případný přebytek lze poslat do baterie anebo využít dále v domě.

V případě, že slunečního záření není dostatek, dohřívá teplou vodu elektrická energie ze sítě (HDO).

Fotovoltaika ohřev vody

Fotovoltaika - výroba s přebytky do vody - topení

Fotovoltaický systém pro přímou výrobu elektrické energie s přebytky do teplé vody/akumulační nádoby topení je výhodný především v domech s velmi nízkou tepelnou ztrátou.

Pokrývá spotřebu elektrické energie v objektu z 25 % - 40 %. Přebytečná energie se ukládá ve formě tepla v zásobníku teplé vody anebo v kombinované akumulační nádobě topení s ohřevem teplé vody. Instalovaná plocha je tak v domě využita ze 100 % a nedochází k přetokům do sítě distributora.

Výhodné především pro pasivní domy anebo domy s velmi nízkou tepelnou ztrátou.

Kolik ušetřím ?

Na rodinném domě lze ušetřit 25-40 % nákladů na spotřebu elektrických spotřebičů. Zbytek se ušetří na ohřevu teplé vody, případně vytápění.

Kolik zaplatím ?

Cena na klíč je individuální, záleží na instalovaném výkonu, např. 2,5 kWp je za cenu 110.000 Kč – 120.000 Kč.

Vyše dotace ?

Solární fotovoltaický systém s přímou výrobou a přebytky do vody je podporován částkou 60.500 Kč až do výše 50% způsobilých nákladů.

Jaká je návratnost ?

Individuální vyčíslení. Nejčastěji 12-16 let, se získáním dotace 8-10 let. Solární fotovoltaický systém lze aplikovat na jakýkoliv stávající systém přípravy teplé vody. Dáváme si záležet na individuálním přístupu k zákazníkovi.

Jak to funguje ?

Solární panely vyrábějí elektrickou energii. Z panelů je stejnosměrný proud přiveden do měniče, který je vybaven MPPT regulací (řízení maximálního bodu výkonu). Stejnosměrný proud je přeměněn na střídavý, který se využívá v domovních instalacích.

Jestliže panely vyrábějí elektrický proud a spotřeba v domě je stejná, anebo vyšší než výroba, je v domě využita elektrická energie dodávána sluncem.

Jestliže je vyráběná energie vyšší než je aktuální spotřeba v objektu, je aktuální přebytek převeden pomocí směrovače – nejčastěji WATTROUTER do zásobníku tepla – zásobník teplé vody anebo akumulační nádoba topení.

Solární přitápění

Fotovoltaika - hybridní bateriové systémy

Fotovoltaický systém s přebytky do baterií je schopen využít 100 % elektrické energie vyrobené solárními panely pro vlastní spotřebu. Výkon panelů a kapacita baterie se volí podle spotřeby elektrické energie. Dalším kritériem může být cena instalace vzhledem k získání maximální dotace.

Kolik ušetřím ?

Individuální vyčíslení, záleží na pořizovací ceně solárního systému a ceně elektrické energie v objektu.

Kolik zaplatím ?

Cena na klíč je individuální, pohybuje se mezi 120.000 Kč - 250.000 Kč.

Výše dotace ?

Solární fotovoltaický systém s přebytky do baterií je podporován částkou 77.000 Kč, respektive 110.000 Kč až do výše 50% způsobilých nákladů.

Jaká je návratnost ?

Individuální vyčíslení. Nejčastěji 16-20 let, se získáním dotace 12-16 let.

Jak to funguje ?

Solární panely vyrábějí elektrickou energii. Tato energie je využívána pro spotřebu elektrických zařízení v objektu.

V případě, že je výroba vyšší než spotřeba, hybridní měnič nabíjí baterie. Z baterií je elektrická energie využita v době, kdy slunce nesvítí.

Aktuální přebytek elektrické energie je také možné přesměrovat do ohřevu teplé vody.

V případě, že slunečního záření není dostatek, využívá se elektrická energie ze sítě (HDO).

Hybridní a bateriové systémy

Fotovoltaika - hybridní systém STORION

Inovativní systém pro ukládání a odběr elektrické energie z fotovoltaiky


Ucelený, odladěný a velkosériově vyráběný systém, který je standardně vybaven vybaven BMS (battery management system) a EMS (energy management systém). STORION má již v základu masivní instalovanou kapacitu baterií a proto bateriím nehrozí postupné letní ucyklování.

Kolik ušetřím ?

Individuální vyčíslení, záleží na pořizovací ceně solárního systému a ceně elektrické energie v objektu.

Kolik zaplatím ?

Cena na klíč je individuální, pohybuje se mezi 120.000 Kč - 250.000 Kč.

Výše dotace ?

Solární fotovoltaický systém s přebytky do baterií je podporován částkou 77.000 Kč, 110.000 Kč respektive 165.000 Kč až do výše 50% způsobilých nákladů.

Jaká je návratnost ?

Nejčastěji 16-20 let, se získáním dotace je návratnost investice 12-16 let.

Jak to funguje ?

Solární panely vyrábějí elektrickou energii. Tato energie je využívána pro spotřebu elektrických zařízení v objektu.

V případě, že je výroba vyšší než spotřeba, hybridní měnič nabíjí baterie. Z baterií je elektrická energie využita v době, kdy slunce nesvítí.

Aktuální přebytek elektrické energie je také možné přesměrovat do ohřevu teplé vody.

V případě, že slunečního záření není dostatek, využívá se elektrická energie ze sítě (HDO).

Měnič + bateriové uložiště + jistící prvky = STORION

Storion

Návratnost a typová řešení

Fotovoltaika - ohřev teplé vody pro 2-3 osoby

 • 160 l zásobník + 1,7 kWp výkon.
 • Připojení na jakýkoliv zásobník anebo akumulační nádobu, která má elektrickou topnou tyč.
 • Ostrovní systém, bez nutnosti přihlášení do sítě.
 • Pokrytí potřeby tepla 60 %.
Celková cena solárního systému na klíč77.280 Kč
Dotace 50 %38.500 Kč
Celková cena solárního systému po dotaci38.780 Kč

Návratnost investice 6 let.

Ceny jsou včetně 15% DPH.

Odeslat poptávku

Fotovoltaika – výroba s přebytky do teplé vody - topení

 • Výkon 2,75 kWp
 • Zásobník teplé vody / akumulační nádoba objem minimálně 250 l.
 • Výhodné pro nízkoenergetické nebo pasivní domy, možnost zvýšení výkonu až na 3,6 kWp.
 • V budoucnu lze jednoduše přidat baterie.
Celková cena solárního systému na klíč122.000 Kč
Dotace 50 %60.500 Kč
Celková cena solárního systému po dotaci61.500 Kč

Návratnost investice 6 - 8 let.

Ceny jsou včetně 15% DPH.

Odeslat poptávku

Fotovoltaika – hybridní bateriový systém

 • Výkon 2,2 kWp
 • Bateriové uložiště LIFEPO4 2,4 kWh / 6000 cyklů.
 • Výhodné pro nízkoenergetické anebo pasivní domy, případně i starší objekty.
 • V budoucnu lze jednoduše přidat další baterie.
Celková cena solárního systému na klíč186.000 Kč
Dotace 50 %77.000 Kč
Celková cena solárního systému po dotaci109.000 Kč

Návratnost investice 10 - 14 let.

Ceny jsou včetně 15% DPH.

Odeslat poptávku

Fotovoltaika – hybridní bateriový systém

 • Výkon 3,6 kWp
 • Bateriové uložiště LIFEPO4 4,8 kWh / 6000 cyklů.
 • Výhodné pro nízkoenergetické anebo pasivní domy, případně i starší objekty.
 • V budoucnu lze jednoduše přidat další baterie.
Celková cena solárního systému na klíč226.000 Kč
Dotace 50 %110.000 Kč
Celková cena solárního systému po dotaci116.000 Kč

Návratnost investice 10 - 14 let.

Ceny jsou včetně 15% DPH.

Odeslat poptávku

Fotovoltaika - hybridní bateriový systém

 • Výkon 4,4 kWp
 • Bateriové uložiště LIFEPO4 7,2 kWh / 6000 cyklů.
 • Asymetrický měnič – dodává do každé fáze zvlášť.
 • Výhodné pro nízkoenergetické anebo pasivní domy, případně i starší objekty.
 • S vyšší spotřebou elektrické energie.
 • V budoucnu lze jednoduše přidat další baterie.
Celková cena solárního systému na klíč364.000 Kč
Dotace 50 %165.000 Kč
Celková cena solárního systému po dotaci199.000 Kč

Návratnost investice 10 - 14 let.

Ceny jsou včetně 15% DPH.

Odeslat poptávku

Fotovoltaika – hybridní bateriový systém STORION

 • Výkon 4,4 kWp
 • Bateriové uložiště LIFEPO4 9,0 kWh / 6000 cyklů.
 • Asymetrický měnič – dodává do každé fáze zvlášť.
 • pro nízkoenergetické anebo pasivní domy, případně i starší objekty s vyšší spotřebou elektrické energie.
 • V budoucnu lze jednoduše přidat další baterie.
Celková cena solárního systému na klíč398.000 Kč
Dotace 50 %165.000 Kč
Celková cena solárního systému po dotaci233.000 Kč

Návratnost investice 10 - 14 let.

Ceny jsou včetně 15% DPH.

Odeslat poptávku

Ostatní služby a servis

Přímá přeměna slunečního záření na elektrickou energii. Aplikace fotovolaických systémů - přímá výroba elektrické energie, hybridní systémy pro domácnosti a malé firmy, ostrovní systémy na chatách. Aktuálně nabízíme možnost instalace FV panelu, který je součástí fototermického systému.


 • Návrhy, projekty, montáže solárních tepelných soustav
 • Návrhy, projekty, montáže fotovoltaiky
 • Zajištění a vyřízení veškeré dokumentace pro získání dotace NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
 • Úpravy stávajících domovních soustav pro realizaci solární soustavy

Další služby

 • Kompletní dodávky vytápění v rodiných domech
 • Návrhy a realizace podlahového a stěnového topení WOLF
 • Montáže kondenzačních kotlů BUDERUS a THERMONA
 • Revize a montáže plynových zařízení
 • Montáže tepelných čerpadel NIBE
TOPlist
© 2018 VITASOLAR s.r.o. | WEBNICE.cz